Diensten

Diensten

Een gebalanceerde ecologische tuin is mooi en natuurvriendelijk, maar kan lastig zijn om te creëren. Wij helpen u daarom graag met het realiseren van uw ideale tuin. Onze diensten bieden u de mogelijk te vinden wat u nodig heeft.

 

Ontwerp

Een goed ontwerp heeft absolute meerwaarde voor de beleving van uw tuin. Een geslaagd ontwerp gaat voorbij hetgeen u zelf had kunnen bedenken. Het ontwerpen van een biodiverse tuin gaat weer een aantal stappen verder; het gaat hierbij niet alleen om uw beleving, maar ook om de huisvesting van een grote verscheidenheid aan soorten. Ik werk graag een ontwerp voor u uit, rekening houdend met esthetiek, beleving en ecologie. Een biodiverse tuin ervaart u nog intenser door de extra natuurbeleving. Ontwerpen kunnen met de hand en digitaal (3D) worden gemaakt. Naast het ontwerp kan ook een ecologisch advies en onderhoudsadvies worden opgesteld om het meeste uit uw tuin te kunnen halen.

 

Advies

Een biodiverse tuin is niet enkel een bloemenweide waar passerende insecten zich kunnen voeden, maar biedt ook daadwerkelijk huisvesting en voortplantingsmogelijkheden voor verschillende soorten. Om dit te realiseren moet goed gekeken worden naar de omstandigheden zoals bodem, grondwaterstand, microklimaat, maar ook naar wat er al in de buurt aanwezig is. Als u specifieke soorten wilt huisvesten, moeten deze wel in de omgeving aanwezig zijn. Naast de aanplant en andere structuren, is het voor veel dier- en plantensoorten ook belangrijk hoe een tuin wordt onderhouden. Wat moet u juist wel (laten) doen en wat moet u vooral mijden? Over al deze onderwerpen kan ik na een gesprek en gedegen veldwerk een advies voor u schrijven.

 

Monitoring

U heeft uw tuin ingericht (mede) ten behoeve van biodiversiteit, maar is het ook effectief? Welke vooruitgang heeft u geboekt? Welk plantensoorten komen goed op? Welke insecten, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren profiteren hiervan? Hoe ontwikkelt de bodem zich? Waar kunnen nog stappen worden gemaakt?

Het is erg interessant om de ontwikkeling van uw tuin te volgen en ook zeer leerzaam! Het is leuk om steeds meer te weten te komen over de toenemende soorten die uw tuin bevolken en de functies die zij vervullen. Ik kun u daarbij helpen, beginnend met een referentiepunt kan ik een monitoringsverslag maken van uw tuin en hierbij een beeld van de ontwikkeling van biodiversiteit in uw tuin geven. Wij kunnen samen door de tuin lopen, het bodemleven analyseren en voor de grotere soorten kan ik cameravallen plaatsen.